DE KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE

In 2013 heeft NVLF in samenwerking met HCA en Kiwa de Kwaliteitstoets logopedie ontwikkeld. Deze wordt sinds 2014 ingezet door zorgverzekeraars om te komen tot differentiatie. Vanuit de zorgverzekeraars wordt het tevens ingezet om het praktijken mogelijk te maken zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg.

Het is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van het zorgproces tezamen met de organisatie eromheen.

Tijdens de toets wordt met name gekeken naar:

  • de borging van bepaalde zorgprocessen (procesmatig werken),
  • hoe deze borging opgezet en geïmplementeerd wordt,
  • de aantoonbare feiten naar aanleiding van de criteria, oftewel  ‘positieve bewijslast’.

Deze bevindingen worden vastgelegd in een rapportage, het auditrapport genaamd. Deze bevindingen geven de geauditeerde inzicht over het kwaliteitsniveau van de dossiervorming en de organisatie van de praktijk.

De opbouw van de kwaliteitstoets

De Kwaliteitstoets Logopedie bestaat uit 3 onderdelen:

Deel 1: Methodisch logopedisch handelen
Dit deel bestaat uit de dossiertoets.

A. Algemeen (Intake na verwijzing en screening)
B. (Aanvullende) Anamnese
C. (Aanvullend) Onderzoek
D. Analyse
E. Behandelplan
F. Behandeling
G. Evaluatie
H. Afsluiting

Deel 2: NVLF richtlijn
Dit zijn voor 2016 de Richtlijn Parkinson en de Richtlijn Stotteren.
Dit zijn voor 2017 de Richtlijn Parkinson, de Richtlijn Stotteren en de Richtlijn Afasie.

Deel 3: Organisatie van de praktijk
A. Organisatie
B. Privacy en Veiligheid

UITVOERENDE INSTANTIES

HCA
Kiwa

De Kwaliteitstoets logopedie wordt afgenomen door twee auditoren, waarvan tenminste één auditor een logopedist is. Eén van de auditoren vervult de rol van“leadauditor”, deze legt de bevindingen vast en bewaakt het proces. De ander is de materiedeskundige. Dit is altijd een logopedist. Deze zal de dossiertoets uitvoeren.
Tijdens de Kwaliteitstoets Logopedie mag de praktijk door maximaal 3 logopedisten vertegenwoordigd worden.

Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Niña van Wermeskerken.

PRIJZEN KWALITEITSTOETS


Beschikt jouw organisatie over meerdere locaties, die alle vanuit dezelfde praktijk AGB-code declareren, wordt de wortelformule toegepast om te bepalen hoeveel dossiers er getoetst dienen te worden en hoeveel nevenlocaties bezocht dienen te worden.

Bij meerdere locaties zullen, volgens uitkomst van de wortelformule, meerdere nevenvestigingen bezocht worden en per extra bezochte nevenvestiging 5 extra dossiers getoetst worden, wat extra kosten met zich meebrengt

LOCATIEBEZOEK
fin2

REKENVOORBEELD
De organisatie bestaat uit 3 locaties, de wortel van 3=1.73. Er dienen dan 2 locaties bezocht te worden, de hoofdlocatie en een nevenlocatie (vaak de grootste). Op de hoofdlocatie wordt de Kwaliteitstoets uitgevoerd en op de grootste nevenvestiging wordt een quickscan uitgevoerd, waarbij de 5 extra dossiers op de hoofdlocatie tijdens de dossiertoets meegenomen worden.

WELKE ZORGVERZEKERAARS MAKEN GEBRUIK VAN DE KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE?
Achmea
CZ
Menzis
Zorg en Zekerheid
De Friesland
VGZ

Inclusief alle dochtermaatschappijen

Ja, ik wil meer informatie over hoe ik mij kan voorbereiden op de Kwaliteitstoets!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.